Gestor GT 1.29 SP1

Gestor GT to program, którego zadaniem jest budowanie trwałych relacji z klientami. Aplikacja wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając wydajność i komfort pracy. Jego wszechstronność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb sprawiają, że można go wykorzystywać w firmach o różnych profilach.

Gestor GT3 pozwala na wygodne gromadzenie i prezentowanie danych o klientach. Dużym plusem jest możliwość wygodnego wyselekcjonowania grupy docelowej. Wbudowany moduł poczty elektronicznej pozwoli nam w łatwy sposób tworzyć wiadomości zbiorcze (mailingi) Aplikacja charakteryzuje się łatwą obsługą. Twórca tego tytułu jest InsERT.

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.29 Gestora GT. Zmiany płatne:

Dla zestawień Sprzedaż wg... dodano wzorce graficzne drukowane w orientacji poziomej.

Dodano słownik PKWiU.

Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu.

Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego.

Wprowadzono parametr decydujący o podziale płatności w czasie poprawy dokumentu. Do tej pory nadwyżka zawsze domyślnie wstawiana była w kredyt kupiecki. Teraz za pomocą parametru można zdecydować, czy ma działać jak do tej pory, czy dodawać do wybranej formy płatności czy też rozdzielać wg procentowego udziału płatności wcześniej ustawionych w dokumencie. Parametr znajduje się w parametrach Subiekta GT

Zmiany bezpłatne:

Dla faktur zaliczkowych poprawiono nieuwzględnianie korekt faktur zaliczkowych cząstkowych. Błędne naliczenie było widoczne w polu Pozostałe zaliczki.

Dla opcji Zmień nazwę w programie serwisowym poprawiono możliwość uszkodzenia bazy danych, jeśli nowa nazwa podmiotu zawierała apostrof.

Dodano uprawnienie: System-Instalacja nowej wersji oprogramowania.

Na listach kontrahentów dodano możliwość wyświetlania numeru PESEL kontrahenta zarówno w module, jak i na listach (dostępnych pod klawiszem F2).

Na zamówieniach oraz zamówieniach zaliczkowych wprowadzono mechanizm dyspozycji pozycji dokumentu.

Poprawiono błąd systemowy pojawiający się w czasie ustawiania sortowania listy przypisanych cech w definicji towaru.

Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie zmian w zawartości kompletu bezpośrednio po jego powieleniu (Ctrl+D).

Poprawiono brak możliwości przeprowadzenia dearchiwizacji podmiotu w sytuacji, gdy w podanej przez użytkownika podczas archiwizacji nazwie archiwum wpisano apostrof.

Poprawiono działanie instalatora tak, aby po deinstalacji programu nie zostawały pliki startowe XML.

Poprawiono działanie InsTYNKT-u kontrahentów przy przeszukiwaniu po adresie e-mail.

Poprawiono działanie ponownego uruchomienia programu po instalacji nowej wersji. W takiej sytuacji program respektuje ustawienia zdefiniowane w pliku startowym XML. Gdy hasła (do serwera lub podmiotu) nie są zapisane w pliku startowym, program wyświetli odpowiedni ekran logowania.

Poprawiono wyliczanie nowo dodanych cen w sytuacji, gdy usunięto ostatnią cenę, a nowo dodana cena jest wyrażona w walucie innej niż wcześniej usunięta.

Przy konwersji i zakładaniu nowego podmiotu wyeliminowano konieczność przydzielenia loginowi MS SQL Servera roli SYSADMIN. Wymóg ten został zdjęty tylko w wersji MS SQL Server 2005 i wyższych. Konieczne jest nadanie uprawnienia do ALTER TRACE za pomocą polecenia: GRANT ALTER TRACE TO [sql_login_name] albo z poziomu aplikacji MS SQL Server Management Studio: Server-Properties-Permissions-Alter trace – zaznaczyć Grant. Dodatkowo konieczne jest przydzielenie uprawnień właścicielskich do bazy master.

Przywrócono możliwość odinstalowywania poprawek HF i SP w formie MSP.

- i inne