Adobe Reader Speed-Up 1.31

Program znacznie skracający czas uruchamiania darmowego programu Adobe Acrobat Reader, dzięki ograniczeniu ilości wtyczek, które są ładowane przy jego starcie. W razie pilnej potrzeby użytkownik ma możliwość przywrócenia pierwotnych ustawień.

W najnowszej wersji dodano obsługę wtyczek w folderach, detekcję wersji Acrobat Reader poprzez rejestr oraz menu kontekstowe w liście wtyczek.