BurnInTest 4.0 Build 1017

Testuje poszczególne komponenty komputera pod kątem ich wydajności oraz stabilności pracy. Program pozwala przeegzaminować procesor, twarde dyski, napędy CD, kartę dźwiękową i graficzną oraz moduły pamięci RAM.

W najnowszej wersji usunięto drobne błędy i dodano obsługę nowych urządzeń oraz zoptymalizowano niektóre testy.

Wydanie 30-dniowe.