TurboZIP 5.1

Program do obsługi plików skompresowanych. Graficzny interfejs pozwala na przyjemną pracę z programem. Program może być uruchamiany z poziomu linii poleceń co może się przydać przy wywoływaniu go w skryptach pisanych dla innych narzędzi