Nero Package One polski interfejs 6.6.0.6

Instaluje polski interfejs w składnikach pakietu Nero 6.6.0.6.