PITY 2004 1.2

Program do przygotowania i wydruku zeznań podatkowych za 2004 rok. Zawiera PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 wraz z załącznikami. Do uruchomienia wymagany jest MS EXCEL wersje 97 -2003.

Użytkowanie programu jest bezpłatne pod warunkiem, że wykorzystany zostanie do sporządzania rozliczeń podatkowych wyłącznie dla własnych potrzeb. Wykorzystanie programu do odpłatnego świadczenia usług w zakresie sporządzania zeznań podatkowych wymaga zakupu licencji.

Wersja 1.02 zawiera poprawiony wydruk PIT-36L oraz przycisk uruchamiający wydruk kompletu zeznań

PIT-28, PIT-36 i PIT-37 z załącznikami przeznaczonymi do wydruku. Przed ponowną instalacją należy wykasować pliki programu z katalogu zeznań.