eDek - Elektroniczne Deklaracje 5.1.1

eDek to program stanowiący doskonałe narzędzie pracy z deklaracjami. Znacznie ułatwia codzienne zmagania z formularzami podatkowymi, poprzez uproszczenie wypełniania, poprawiania, korygowania deklaracji podatkowych - a w szczególności wysyłania ich drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje. Program został zaprojektowany tak, aby umożliwić efektywne zarządzanie bazą wielu deklaracji. Oferuje następujące funkcje:

- wypełnianie wielu typów deklaracji podatkowych,

- importowanie deklaracji sporządzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych z podziałem na podmioty,

- wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje oraz odbieranie poświadczeń odbioru

- drukowanie na czystych kartkach papieru, a także na gotowych formularzach,

- i inne

eDek umożliwia składanie bezpiecznego podpisu cyfrowego oraz wysłanie deklaracji do systemu e-Deklaracje. Aplikacja umożliwia pobieranie urzędowych poświadczeń odbioru. Wbudowany kreator wysyłki pozwala na jednoczesne wysłanie wielu deklaracji, co upraszcza obsługę i skraca czas całej procedury. W bieżącej wersji program pozwala na wysyłanie drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje ponad 80-ciu typów deklaracji podatkowych.

UWAGA

Wersja próbna zawiera ograniczenie ilości wypełnionych deklaracji do 10-ciu. Po osiągnięciu tego limitu program nie zezwoli na tworzenie nowych deklaracji.

Po zakupie programu, otrzymany kod aktywacyjny odblokuje program i usunie ograniczenia wersji próbnej.