MDB Zakupy 2.6.0

MDB Zakupy to aplikacja do prowadzenia ewidencji zakupów i wydatków na podstawie faktur VAT oraz rachunków. Na podstawie wprowadzonych dokumentów program określa stan zobowiązań wobec kontrahentów. Kartoteka bilansu dostarcza szczegółowych informacji o zakupach i wydatkach. Dane prezentowane są w formie tabelarycznej i na wykresach.

MDB Zakupy pozwala zatwierdzać dokumenty pod względem merytorycznym oraz do zapłaty. Program obsługuje skanery zainstalowane w systemie. Umożliwia skanowanie i dołączanie dokumentów źródłowych. Dowolna liczba rejestrów, definiowane sposoby numeracji dokumentów w rejestrze. Każdy dokument może zostać oznaczony definiowanym wyróżnikiem, co pozwala prowadzić szczegółowe analizy wydatków i zakupów.

UWAGA

Po zainstalowaniu wymagana jest aktywacja programu - program połączy się serwerem i pobierze klucz uprawniający do bezpłatnego używania programu przez okres testowy - 30 dni.