Sunbird 0.2

Program jest samodzielną wersją rozszerzenia Mozilla Calendar. Ta wieloplatformowa aplikacja bazuje na języku do tworzenia interfejsów użytkownika Mozilla XUL. Mozilla kieruje nową aplikację do użytkowników innych jej produktów - FireFox i Thunderbird - którym brakuje do kompletu samodzielnego kalendarza.

W wersji 0.2 poprawiono wydajność programu poprzez usunięcie niepotrzebnych komponentów z Mozilla Calendar.