PITy2004 NG! 1.0.6.29

Program specjalnie napisany z myślą o prywatnych użytkownikach, który oferuje wypełnianie i drukowanie rocznych zeznań podatkowych PIT-28, 36, 36L, 37, 38 i załączników za 2004 rok.

Użytkowanie aplikacji do zastosowań komercyjnych wymaga rejestracji.

W najnowszej wersji poprawiono drobne błędy.