OM- Counter 2.1

Dzięki aplikacji nie trzeba się przedzierać przez konsole systemowe, aby sprawdzić od jak dawna jest uruchomiony komputer, ile razy nastąpiło nieprawidłowe wyłączenie systemu oraz jak długo przesiadujemy przed komputerem. Statystki prowadzone są dla różnych interwałów czasowych, dzięki czemu można łatwo uzyskać przekrojowe dane.

Dodatkowo tworzone są specjalne dzienniki, w których zapisywane są wszystkie dane.