WinPSF 2.0

Aplikacja służy do archiwizacji i regularnego wykonywania kopii zapasowych plików (backup) według ustalonych wcześniej profili. Automatycznie skompresuje i zachowa wybrane dane. Może to robić na polecenie użytkownika (klawisze HotKey, profile do wyboru z menu ikony tray lub listy w oknie profili) albo przez ustawienie harmonogramu automatycznego wykonywania kopii zapasowych o zadanej porze wybranych dni tygodnia i miesiąca.

Dodatkowo, program zawiera doskonały, szybki i wygodny menedżer plików archiwum, umożliwiający dowolne manipulowanie skompresowanymi danymi. Można ręcznie tworzyć nowe archiwa, aktualizować ich zawartość, weryfikować, dodawać i usuwać pliki, wypakowywać do dowolnego folderu lub wysłać pocztą email. Po każdej operacji istnieje możliwość podejrzenia wygenerowanego raportu lub sprawdzenia informacji o archiwum, pokazywanej w formie wykresu.

W nowej wersji:

- usunięty błąd uruchamiania w systemach o niestandardowych ikonach XP (problem min. z programem StyleXP);

- poprawiony błąd ustawiania daty modyfikacji wypakowywanego pliku w systemach Windows 9x;

- poprawione automatyczne zamykanie systemów Windows 9x po zakończeniu archiwizacji;

- poprawione błyskanie tytułem okna profili na zakończenie archiwizacji;

- ulepszone uniwersalne okno wyboru folderu;

- ulepszone wyświetlanie danych użytkownika na liście operacji i plików we właściwościach profilu;

- nowy program WorkBurner, do nagrywania dysków CD/DVD dodany do pakietu;

- dodana grupa 'Zadania' do okna profili z funkcjami 'Kopiowanie' i 'Zapisz na CD', oraz opcje w menu ikony tray;

- dodane uruchamianie programu do nagrywania dysków CD/DVD bezpośrednio z programu;

- dodane podręczne menu do listy profili;

- dodane nowe opcje w oknie ustawień: przezroczystość okienka postępu (działa tylko w systemach XP) i wybór funkcji ikony tray dla podwójnego kliknięcia;

- dodana archiwizacja profili przeglądarki Mozilla Firefox do danych użytkownika profilu;

- ulepszone okno komunikatu automatyzujące nadpisywanie wypakowywanych plików;

- dodana opcja automatycznego przywracania (restore) danych z archiwum utworzonego w oknie profili. Menedżer archiwum wykrywa informacje przywracania po otwarciu pliku archiwum i umożliwia przywrócenie danych za pomocą okna "Przywróć z archiwum", otwieranego po wciśnięciu przycisku "Przywróć";

- ulepszony plugin UnPSF do programu TotalCommander (min. dodana obsługa haseł i poprawione przywracanie daty modyfikacji pliku);

- w konfiguracji profilu dodana opcja automatycznego uruchamiania po zakończeniu wybranego programu.


Liczba pobrań: 1063
Cena/licencja:Shareware
Producent/dystrybutor:Piotr Zagawa
Rozmiar:1.39 MB
Nazwa pliku: WinPSF_v20.exe

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program Nowa wersja
Programy producenta
Liczba pobrań: 1063
Cena/licencja:Shareware
Producent/dystrybutor:Piotr Zagawa
Rozmiar:1.39 MB
Nazwa pliku: WinPSF_v20.exe

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program Nowa wersja
Programy producenta
Program miesiąca