Drzewo Genealogiczne II 2.14.0.0

Drzewo Genealogiczne II to nowe wydanie popularnej aplikacji, pozwalającej na zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji na temat członków rodziny, stopnia pokrewieństwa oraz ich danych. Mamy tu wszystko, co tylko niezbędne dla komfortu używania aplikacjai – przejrzysty interfejs, możliwość dodawania informacji o każdej osobie (zarówno tekstowych, jak i zdjęć czy też linkow), a także mechanizm weryfikujący poprawność informacji.

Drzewo Genealogiczne II jest programem, który pozwala wydrukować wszystkie zgromadzone dane, a także automatycznie generuje serwis HTML, który możemy zamieścić w sieci. Wygodne jest także kalendarium rodzinne, w którym zawarte zostaną wszystkie istotne dla danego rodu daty (np. narodzin, małżeństw, itp.). Możliwości aplikacji można sprawdzić dzięki wersji demonstracyjnej.

W tej wersji:

- dodano funkcję generującą Kronikę rodzinną /Menu Narzędzia/;

- zmodyfikowano sposób wyświetlania osób na liście osób;

- zmodyfikowano sposób wyświetlania związków na liście związków;

- zmodyfikowano sposób wyświetlania zdjęć na liście multimediów;

- usunięto przyciski Poprzedni, Następny na liście Osób i Związków.