Rozliczenie Płac 2.07.B

Rozliczenie Płac to program finansowo księgowy firmy Varico, przeznaczony do obsługi kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach, skutecznie wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi pracowników. Umożliwia prowadzenie ewidencji i rozliczeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, agencyjną i umowę o dzieło - automatyczne nalicza kwoty wynagrodzeń i zasiłki za czas nieobecności.

Rozliczenie Płac w nowej wersji:wprowadza następujące zmiany:

Udostępniliśmy możliwość tworzenia dokumentów: świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodach, wnioski i zasiłki dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie.

W opcji Firmy->Pracownicy->Inne->Dokumenty dodaliśmy kolumnę „obowiązuje od” z datą zawierającą dzień, od którego obowiązują nowe warunki pracy, zmienione np. poprzez aneks.

Udostępniliśmy dodawanie, modyfikację i usuwanie okresu podlegania składkom.

Udostępniliśmy sporządzanie raportów dotyczących wykorzystania urlopów wypoczynkowych dla wybranych lub wszystkich pracowników za dany rok.

W tytule rachunku udostępniliśmy wyświetlanie numeru i datę zawarcia umowy.