Rolnik JZK 13.01.2013

Rolnik JZK to program dla osób prowadzących skup płodów rolnych, młyn, czy też ubojnię. Aplikacja zawiera aż 187 ważnych funkcji i modułów, z których warto wymienić takie jak:

- kompletna obsługa zakupów płodów rolnych od rolników ryczałtowych

- szczegółowa baza faktur VAT RR z możliwościa wyszukiwania, filtrowania, sortowania, drukowania i eksportu

- rozliczanie płatności za faktury VAT RR,drukowanie faktury VAT RR wystawiane dla rolników ryczałtowych zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

- drukowanie oświadczenia rolnika ryczałtowego

- automatyczne przeliczanie wartości faktury

- zakup z automatycznym przyjęciem do dowolnego z 10 magazynów.

- całkowicie automatyczne naliczanie opłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799).

- automatyczne rozpoznawanie rodzaju funduszu na podstawie kodu PKWiU danego produktu.

Rolnik JZK można przetestować za darmo dzięki wersji trial.

Nowe funkcje i moduły w tej wersji:

- moduł Waluty: dodanie tabel kursów wymiany Europejskiego Banku Centralnego, łącznie z użyciem tych tabel w ramach modułów fakturujących. Na każdy dzień będą do wyboru tabele NBP/A oraz EBC. W ustawieniach programu będzie można wybrać, czy domyślnie podpowiadać tabelę NBP, EBC czy też wybierać najbardziej korzystną podatkowo. Przeliczanie krzyżowe (np z GBP na PLN via EUR).

- faktury uproszczone. W ramach standardowego okienka Faktura VAT dojdzie możliwość wystawienia danej faktury jako uproszczonej, o ile nie przekroczny kwoty 450 zł albo 100 euro. Nie przewidujemy nowego modułu w tym celu.

- faktury zbiorcze. Rozszerzenie obecnego modułu "Faktura do WZ" o automatyczne fakturowanie dostaw z całego miesiąca.

- zbiorcza faktura korygująca. Prosta faktura, podająca tylko zbiorczą kwotę obniżki wartości i sumy podatku.

- nowy wzór wydruku faktury zbiorczej. Drukowanie łącznej kwoty dostaw.

- faktury w brudnopisie. Nowa funkcja pozwalająca zbierać usługi i towary z całego miesiąca, tak aby zamknąć i zafakturować sprzedaż do 15 dnia kolejnego miesiąca.

- i inne