Asystent Akta Osobowe 2013 PRO 13.1.15

Asystent Akta Osobowe to aplikacja przeznaczona do prowadzenia kartoteki akt osobowych. W programie można zapisać najważniejsze dane związane z pracownikiem tj. dane osobowe, dane o zatrudnieniu, przebieg zatrudniania, zakończenie zatrudniania, historię pracownika, dane o rodzinie, ubezpieczeniach, badaniach, kursach i szkoleniach, doświadczeniu zawodowym.

Asystent Akta Osobowe posiada możliwość dodawania załączników typu A,B,C do akt oraz dodania zdjęcia pracownika. Jest to program, który przyda się w każdej firmie oraz biurze. Wersja Pro różni się od wersji Biznes brakiem obsługi baz zdalnych (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Firebird) oraz możliwości pracy przez Internet.

Nowości w edycji 2013 to m.in. przygotowanie do nowych przepisów oraz liczne usprawnienia dla użytkownika.