ALLPlayer 5.4

ALLPlayer to popularny polski odtwarzacz plików multimedialnych. Odtwarza filmy zapisane w wielu formatach, w tym także DVD, obrazu z kamer Internetowych lub CD. Program umożliwia także podgląd niedociągniętych plików filmowych (FIXAVI).

Oczywiście ALLPlayer potrafi wyświetlać napisy zsynchronizowane z odtwarzanym obrazem, a funkcja "IQ Text" (inteligentne napisy) zapewnia, że zawsze zdążymy przeczytać wszystkie teksty (zdarza się, iż napisy są zbyt "gęsto" uporządkowane). Program sam analizuje długość napisu, by później regulować czas jego wyświetlenia. Kolejną zaletą aplikacji jest możliwość dołączenia do pliku AVI menu (nie w osobnym pliku, ale w pliku AVI z filmem) takiego, jak w filmach DVD.

Cytując producenta: oto co nowego, co poprawiliśmy lub zmieniliśmy:

zmniejszyliśmy do 10 razy wykorzystywanie pamięci komputera

pliki AVI i wiele innych odtwarzane są przez własne sprawdzone kodeki które są już w instalatorze więc nie trzeba nic dodatkowo pobierać, więc koniec problemów z ich oglądaniem

10% odchudzenie ALLPlayera

w ramach odchudzania usuwamy z ALLPlayera "flowliste"

usuwamy też mozliwość oglądania obrazków

usuwamy możliwość tworzenua menu do filmu

zmnieszamy ilość opcji i upraszczamy Setup ALLPlayera

poprawiliśmy aby pliki jeszcze szybciej się otwierały

poprawione blokowanie wygaszacza i wyłączenia monitora w trakcie oglądania

poprawione przełączanie ścieżki Audio i Napisów

poprawione ustawianie własnej klawiatury

poprawione wypośrodkowanie napisów

poprawiony błąd powodujący w rzadkich wypadkach nawet uszkodzenie wbudowanych kodeków

w instalatorze możemy wybrać czy chcemy używać kodeków ALLPlayera czy kodeków z systemu

poprawione "szybkie powiększenie obrazu" (klawisz PLUS w górnym prawym rogu ekranu na OSD)

wprowadziliśmy zabezpieczenie przed zawieszeniem sie programu (jeżeli program nie odpowiada przez kilka sekund sam sie restartuje i działa dalej)

i wiele innych drobnych lub zapomnianych proprawek