SyncBackSE 6.3.7.0

SyncBackSE to program do synchronizacji plików i folderów na dysku. W aplikacji znajdziemy harmonogram backupu, tryb symulacji oraz moduł przywracania danych z backupu. W najnowszej wersji wprowadzono szereg nowości dotyczących m.in. konfiguracji.

SyncBackSE działa w dwóch trybach: uproszczonym, w którym starannie dobrano zestaw najpotrzebniejszych funkcji i opcji oraz w trybie zaawansowanym. W trakcie tworzenia nowego profilu (zadania) użytkownik wybiera typ zadania: Backup, Synchronizacja, Mirror lub Grupa. Grupa łączy dwa lub więcej profili, które mogą być uruchamiane jednocześnie. Twórcą aplikacji jest 2BrightSparks.