Booster 1.0

Program podający tłumaczenie tekstów w języku angielskim z jednoczesnym ich wymawianiem za pomocą syntezatora mowy. Obydwie funkcje wyposażone zostały w różnego rodzaju ustawienia, które mają na celu usprawnienie pracy z aplikacją.

Narzędzie wyposażono w słownik z ponad 144 tysiącami wyrazów i zwrotów w języku angielskim i 300 tysiącami tłumaczeń. Słownik jest otwarty, tak więc można dodawać do niego nowe wyrazy.