Allway Sync 2.0.11

Umożliwia szybką i wygodną synchronizację wybranych folderów. Synchronizacja polega na uaktualnieniu plików we wskazanych folderach do najnowszych dostępnych wersji. Program bazuje na własnej technice sprawdzania plików – data modyfikacji pliku widoczna w systemie może być myląca. Przed wykonaniem synchronizacji możesz przejrzeć listę proponowanych zmian i ewentualnie dokonać drobnych korekt (może zaistnieć potrzeba zachowania starszej wersji pliku).

Po zaakceptowaniu zmian aktualizacja plików wykonywana jest automatycznie. Program jest bardzo prosty w użyciu i naprawdę wygodny – znakomicie usprawnia to, co większość z nas wciąż wykonuje ręcznie.