Kody MS 0.2 beta

Aplikacja wyświetla numery seryjne systemu operacyjnego Windows oraz pakietu biurowego Office, a następnie pozwala je wyeksportować do pliku tekstowego. Program jest bardzo przydatny, jeżeli chcemy dokonać ponownej instalacji systemu, a zgubiliśmy numer seryjny.