Opakowania Zwrotne 12.0.1

Opakowania Zwrotne to program za pomocą którego można monitorować ilości opakowań zwrotnych dowolnego rodzaju. Polecany jest skupom różnego typu.

Opakowania Zwrotne pozwala szybko wprowadzić przyjęcia/wydania opakowań do bazy danych, a także wydrukować dokument przyjęcia/wydania. Dzięki programowi łatwo poprowadzisz ewidencję dla różnych typów opakowań zwrotnych, nie ma problemu z wydrukiem aktualnego stanu opakowań zwrotnych

O możliwościach aplikacji można przekonać się dzięki jej wydaniu demo.