Reportizer 4.0.5.229

Reportizer to program do tworzenia raportów z baz danych. Obsługuje różne formaty baz, jak dBase (DBF), Paradox (DB), TXT, CSV, Oracle, Interbase, MS Access, MS Excel, SQL Server, HTML, Visual FoxPro, MySQL, PostgreSQL. Znajdziemy tu możliwości jak wsparcie dla linii komend, możliwość edytowania SQL czy też opcję eksportu raportu do plików JPEG, BMP, STT (statyczne) oraz HTML, XLS, TXT.

Reportizer pozwala także wydrukować pełną listę plików z wybranego folderu. Niestety, brak polskiej wersji językowej aplikacja.