DVD Copy Machine 0.9 Beta

Prosta i darmowa aplikacja, która pozwala użytkownikowi na szybkie skopiowanie zawartości płyt DVD. Idealne narzędzie dla wszystkich, którzy nie lubią skomplikowanych programów.

Obsługa programu nie może być chyba prostsza - najpierw wybieramy interesującą nas opcję kopiowania - ripowanie DVD na dysk twardy, konwersja do formatu MPEG1, MPEG2 lub AVI. Ostatnią opcją jest nagrywanie płyty DVD.

Następnie należy podać katalog (plik) źródłowy i docelowy. Na koniec pozostaje wcisnąć przycisk START. W trakcie trwania operacji wyświetlany jest czas do zakończenia, status programu, miejsce użyte do kopiowania, itp.