AdRem iTools 4.0.0.224

Pakiet oprogramowania narzędziowego obejmujący takie aplikacje sieciowe jak Ping, Traceroute, DNS Lookup, przeglądarka SNMP, skaner portów/sieci, kalkulator adresów IP, czy skaner przepustowości łączy.

Narzędzia pakietu są zintegrowane w spójnym graficznym interfejsie, a dane które prezentują mogą być eksportowane do plików o formatach tekstowych, XML, HMTL lub Excel. Wyniki testów Ping pokazywane są w postaci wykresów, i możliwe jest tworzenie skrótów klawiaturowych do hostów i narzędzi. Program w języku angielskim.