Punkt Skupu 6.0.2

Punkt Skupu jest aplikacją przeznaczoną dla wszelakich punktów skupu surowców wtórnych (złom, miedź, aluminium). Powstała ona w celu jak najlepszego ułatwienia pracy osobom prowadzącym tego typu placówki i jest kompletnym narzędziem do tego celu. Punkt Skupu pozwala w łatwy i szybki sposób wprowadzać nowe dane do ewidencji, wystawiać formularze przyjęcia odpadów i surowców wtórnych, a także gromadzić dane stałych kontrahentów w bazie danych. We wszystkich przypadkach otrzymujemy możliwość wygodnego posortowania danych według wybranych parametrów – nazwa/nazwisko, numer NIP, itp.

Punkt Skupu przyda się także w firmie posiadającej kilka placówek – program pracuje w sieci i umożliwia prowadzenie wspólnych baz klientów, magazynów i ewidencji. Mamy tu także możliwość wystawiania rachunków i faktur – VAT, KP/KW.

W tej wersji...

Dodano:

- funkcję ODZYSKU (sortowania) odpadów w oparciu o dokumenty przesunięć wewnątrzmagazynowych MM wraz z raportowaniem oraz uwzględnianiem na Kartach ewidencji odpadów. Funkcję odzysku można zakupić w ramach aktualizacji do wersji 6.

- możliwość wystawiania faktur liczonych od cen brutto także przy sprzedaży surowców wtórnych (osoby fizyczne).

- możliwość zmiany fontu Bazy klientów (opcje programu).

- wystawianie Faktury VAT bez ruchu magazynowego do dokumentu WZ. Umożliwia to korektę Faktury na podstawie protokołu odbioru (PZ) w przypadku wystąpienia różnic po zważeniu surowca u odbiorcy.

Zmieniono:

- opcje "ręcznej" modyfikacji stanu magazynowego przeniesiono do opcji programu (menu Opcje - Magazyn).

Poprawiono:

- wprowadzono wiele poprawek usprawniających działanie programu (m.in. funkcjonowanie cennika).