mBiuro 3.61

mBiuro jest programem biurowym do tworzenia faktur,

ich korekt, szablonów faktur, rejestru VAT, zestawień faktur na dany

okres, zestawień kontrahentów oraz towaru i usług, do planowania zajęć,

tworzenia bazy klientów, towaru i usług, zapisywania kontaktów,

prowadzenia magazynu itp.

W nowej wersji:

- powiadomienia o przedawnieniu terminów

- wydruk danych magazynowych wraz z podsumowaniem

- wydruk historii danego towaru

- dni z terminami uwidocznione

- usunięty błąd przy tworzeniu nowej bazy danych

- zmiana wyglądu edycji planu terminarza

- usunięty błąd katalogowania kontrahentów

- usunięty błąd złego wyświetlania ceny towaru po edycji na kalendarzu

- poprawa funkcjonalności kontaktów