WinRescue Me 1.07

Pomaga przezwyciężyć problemy z przywróceniem Windows do "życia" po uszkodzeniu rejestru systemu.