Cain and Abel 4.9.45

Cain and Abel jest narzędziem do odzyskiwania haseł w systemach z rodziny Windows. Pozwala na odzyskanie haseł używanych podczas pracy z systemem, radzi sobie nawet z zaszyfrowanymi - wykorzystuje do tego takie metody jak Brute Force czy Cryptanalysis. Możemy dzięki tej aplikacji odzyskać klucze do sieci bezprzewodowej, routera, itp. W zamierzeniu twórców program ten ma posłużyć administratorom sieci, a także innym osobom zajmującym się komputerami zawodowo.

Cain and Abel to narzędzie wciąż rozwijane, do którego dodawane są stopniowo kolejne funkcje. Autorzy programu zastrzegają, że nie odpowiadają za ewentualne szkody powstałe na skutek jego używania.

Nowości w tej edycji to:

- dodanie wsparcia dla Windows 8 w LSA Secret Dumper, a także Credential Manager Password Decoder oraz EditBox Revealer

- dodanie wsparcie dla klienta Windows 8 RDP w filtrach sniffujących APR-RDP

- aktualizacja biblioteki Winpcap do wersji 4.1.3

- aktualizacja OUI List