Gestor GT 1.32 HF2

Gestor GT to program, którego zadaniem jest budowanie trwałych relacji z klientami. Aplikacja wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając wydajność i komfort pracy. Jego wszechstronność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb sprawiają, że można go wykorzystywać w firmach o różnych profilach.

Gestor GT3 pozwala na wygodne gromadzenie i prezentowanie danych o klientach. Dużym plusem jest możliwość wygodnego wyselekcjonowania grupy docelowej. Wbudowany moduł poczty elektronicznej pozwoli nam w łatwy sposób tworzyć wiadomości zbiorcze (mailingi) Aplikacja charakteryzuje się łatwą obsługą. Twórca tego tytułu jest InsERT.

W tej wersji:

- w wiadomościach dodano funkcję "pokaż konwersację" umożliwiającą prześledzenie wszystkich wiadomości w danej korespondencji.

- do bazy danych programu dodano widoki, dzięki którym łatwiejsze będzie umieszczanie na wydrukach informacji przechowywanych w rozszerzonych polach własnych. Widoki zwracają wszystkie kolumny ze złączenia tabeli obiektu z tabelą pw_Dane. Lista widoków: - vwPolaWlasne_Zlecenie - vwPolaWlasne_Zadanie (zadania, spotkania, telefony) - vwPolaWlasne_Towar - vwPolaWlasne_SzansaSprzedazy - vwPolaWlasne_Pozycja (pozycje dokumentów) - vwPolaWlasne_Kontrahent - vwPolaWlasne_Finanse (kasowe, bankowe, rozrachunki) - vwPolaWlasne_Dokument

- na liście alarmów dodano kolumnę "Dotyczy" z uczestnikami działania, dla którego został ustawiony alarm.

- i inne