mikroSubiekt dla Windows 3.00 SP1

mikroSubiekt dla Windows to niezwykle prosty i przyjazny system odpowiedzialny za ewidencjonowanie sprzedaży. Jest on dedykowany przede wszystkim małym firmom handlowo-usługowym, których działalność nie wymaga oprogramowania obsługującego magazyny.

Z mikroSubiekta dla Windows mogą korzystać zarówno zaawansowani, jak i początkujący użytkownicy programów komputerowych. Nowoczesny interfejs, intuicyjna instalacja, łatwa obsługa oraz wszystkie niezbędne funkcje umożliwiają szybką i niezawodną obsługę działów sprzedaży małych firm handlowo-usługowych.

Nowości w tym wydaniu:

- w edycji faktur sprzedaży dodano przełącznik pozwalający na zmianę typu dokumentu z faktury zwykłej na uproszczoną i vice versa.

- w edycji faktur sprzedaży oraz korekt sprzedaży wprowadzono datę zakończenia dostawy. Data ta jest dostępna w edycji ww. dokumentów pod datą wystawienia.

- w module Kontrahenci dodano opcję wystawienia faktury uproszczonej dla wybranego kontrahenta.

- w oknie wypisywania faktury uproszczonej dodano możliwość podawania wyłącznie numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, a w przypadku gdy ten nie jest jeszcze zapisany w kartotece – jego dopisanie nastąpi wraz z zapisem dokumentu.

- i inne ulepszenia