YUMI 0.0.9.6

YUMI - czyli Your Universal Multiboot Installer - jest aplikacją przeznaczoną do tworzenia samouruchamiających się pendrive. Na takiej pamięci przenośnej możemy umieścić np. narzędzia antywirusowe, aplikacje do odzyskiwania systemu, obrazy systemu, obrazy płyt, itp. Możemy także stworzyć menu, jeśli wrzucamy tam kilka różnego rodzaju aplikacji.

YUMI można polecić każdemu, kto dba o bezpieczeństwo danych i systemu. Program nie jest dostępny w wersji polskiej. W najnowszej edycji ulepszono wsparcie dla Ubuntu 13.10, Ubuntu Gnome 13.04, Debain Live 7, oraz Linux Mint 15. Naprawiono strefy czasowe TAILS oraz konfigurację G4L.