Księga Przychodów i Rozchodów KPiR 2.09.A

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR to zaawansowane i profesjonalne narzędzie, przeznaczone dla biur rachunkowych. Poza typową funkcjonalnością charakterystyczną dla linii programów KPiR, aplikację wyposażono w moduł planowania pracy, prezentacje statystyk księgowania, możliwość współpracy zdalnej z pracownikiem pracującym poza biurem, oraz opcje definiowania zamknięcia miesiąca rozliczeniowego. Ponadto nowoczesne rozwiązanie w postaci ekranu startowego, pozwala na prezentacje w formie wykresu przychodów, kosztów i dochodów przedsiębiorstwa oraz przegląd aktualnych parametrów stawek i składek ZUS. Jest to rozwiązanie niezwykle funkcjonalne, stale i szybko aktualizowane do zmieniających się regulacji prawnych.

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR w tej wersji wprowadza następujące zmiany:

- dostosowano program do obowiązujących zmian prawnych w zakresie zastosowania limitu kosztów uzyskania przychodów z tytułu pracy twórczej. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1⁄2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. do 42 764zł rocznie). Dla uporządkowania dokumentacji związanej z prawami autorskimi dodaliśmy nowy dokument dla pracownika „Rezygnacja ze stosowania kosztów 50%”. Jeżeli pracownik ma dodany taki dokument to program nie będzie naliczał mu kosztów 50% od kolejnego miesiąca po dacie wystawienia dokumentu.

- udostępniono możliwość tworzenia zestawień oraz wydruk korekt kosztów niezapłaconych faktur w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności wraz z nazwą kontrahenta i kwotami. Ponadto umożliwiliśmy automatyczne księgowanie korekt.

Zmiany dotyczące deklaracji oraz e-Deklaracji:

- nowe wersje deklaracji oraz e-Deklaracji VAT 7, 7K, 7D.- nowe wersje dokumentów NIP-2 i NIP-D.

- nowa kolumna z nazwą firmy i podatnika w oknie e-Deklaracji. Umożliwiliśmy usuwanie wielu pozycji e-Deklaracji na raz poprzez zaznaczenie ich i wybranie opcji usuń. Dodaliśmy możliwość filtrowania e-Deklaracji poprzez opcję "Wybierz".

Inne zmiany:

- możliwość zmiany orientacji wydruku przelewu.

- poprawiono wczytywanie szablonów użytkowników dotyczących m.in. listy płac i pełnej księgi z katalogu, w którym zostały zapisane.

- poprawiono błąd powodujący dublowanie się wpisów do ewidencji sprzedaży dla faktur zaliczkowych przy ponownym wczytaniu tych samych danych z programu ObSp.

- przywrócono ukryty przycisk "Obsługiwane firmy" dostępny na dialogu modyfikacji Użytkownika/Operatora

UWAGA

Wersja trial ważna jest przez 30 dni lub 60 uruchomień programu. Po upływie tego czasu (lub po 60 uruchomieniu) działanie programu nie zostanie w żaden sposób ograniczone, a jedynie znacznie spowolnione.