Księga Handlowa KsH 2.10.A

KsH to profesjonalny program finansowo-księgowy stworzony przez firmę Varico, przeznaczony do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach o dowolnym profilu działalności oraz w jednostkach budżetowych. Aplikacja umożliwia realizację wszelkich zaawansowanych operacji księgowych począwszy od tworzenia dowolnie zdefiniowanego planu kont, poprzez kompletną obsługę rozrachunków i rozliczeń z kontrahentami, a kończąc na możliwości generowania licznych raportów i zestawień.

Varico KsH toteż nowoczesne rozwiązanie w postaci ekranu startowego, stwarza możliwość prezentacji w formie wykresu przychodów, kosztów i dochodów przedsiębiorstwa w bieżącym roku rozliczeniowym oraz przegląd wybranych parametrów stawek i składek ZUS. KsH umożliwia obsługę operacji wewnątrzwspólnotowych i jest w pełni zgodna z Ustawą o VAT oraz Ustawą o Rachunkowości.

Wśród podobnych programów warto na pewno polecić także Faktury oraz PITy 2010.

Wersja oznaczona jako 2.10.A to

- dostosowanie programu do obowiązujących zmian prawnych w zakresie zastosowania limitu kosztów uzyskania przychodów z tytułu pracy twórczej. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1⁄2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. do 42 764zł rocznie). Dla uporządkowania dokumentacji związanej z prawami autorskimi dodaliśmy nowy dokument dla pracownika „Rezygnacja ze stosowania kosztów 50%”. Jeżeli pracownik ma dodany taki dokument to program nie będzie naliczał mu kosztów 50% od kolejnego miesiąca po dacie wystawienia dokumentu.

- usprawnienie możliwości importu z systemu KAMSOFT.

Zmiany dotyczące deklaracji oraz e-Deklaracji:

- nowe wersje deklaracji oraz e-Deklaracji VAT 7, 7K, 7D.

- nowe wersje dokumentów NIP-2 i NIP-D.

- nowa kolumna z nazwą firmy i podatnika w oknie e-Deklaracji. Umożliwiliśmy usuwanie wielu pozycji e-Deklaracji na raz poprzez zaznaczenie ich i wybranie opcji usuń. Dodaliśmy możliwość filtrowania e-Deklaracji poprzez opcję "Wybierz".

- poprawiono błąd związany z wystawianiem korekty e-Deklaracji CIT-8.