Rozliczenie Płac RP 2.09.A

Rozliczenie Płac to program finansowo księgowy firmy Varico, przeznaczony do obsługi kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach, skutecznie wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi pracowników. Umożliwia prowadzenie ewidencji i rozliczeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, agencyjną i umowę o dzieło - automatyczne nalicza kwoty wynagrodzeń i zasiłki za czas nieobecności.

Rozliczenie Płac w tym wydaniu zawiera drugi etap zmian związanych z podatkiem VAT i tak zwaną ulgą za złe długi. Możliwe jest sporządzenie załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7. W tym celu w programie został wprowadzony specjalny dialog umożliwiający swobodną edycję korekt.

W nowej wersji:

- dostosowano program do obowiązujących zmian prawnych w zakresie zastosowania limitu kosztów uzyskania przychodów z tytułu pracy twórczej. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1⁄2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. do 42 764zł rocznie). Dla uporządkowania dokumentacji związanej z prawami autorskimi dodaliśmy nowy dokument dla pracownika „Rezygnacja ze stosowania kosztów 50%”. Jeżeli pracownik ma dodany taki dokument to program nie będzie naliczał mu kosztów 50% od kolejnego miesiąca po dacie wystawienia dokumentu.

- udostępniono możliwość tworzenia zestawień oraz wydruk korekt kosztów niezapłaconych faktur w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności wraz z nazwą kontrahenta i kwotami. Ponadto umożliwiliśmy automatyczne księgowanie korekt