Free Registry Fix 3.0

Program potrafi bezpiecznie wyczyścić i naprawić rejestr systemowy Windows.

Aplikacja automatycznie skanuje plik rejestru i naprawia napotkane problemy, dzięki czemu system operacyjny działa szybciej i stabilniej. Narzędzie potrafi usunąć błędy wyskakujące po uruchomieniu systemu, których nie można zlokalizować ręcznie. Nie musisz po raz kolejny instalować "okien" i tracić na to swojego czasu.