Serwisant Standard 5.2.5

Serwisant Standard jest programem do wspomagania prowadzenia ewidencji kas fiskalnych. Został napisany na bazie 9 letnich doświadczeń przy wdrażaniu i serwisowaniu kas fiskalnych. Nawet w najprostszej z wersji pozwala wspomóc serwis w najuciążliwszych czynnościach, jednocześnie - bez wysiłku - pozwala pomagać obsługiwanym przez serwis klientom, podnosząc naszą atrakcyjność względem konkurencji.

Serwisant Standard umożliwia prowadzenie kas fiskalnych, kartoteki kas przeznaczonych do przeglądu, zleceń serwisowych dla kas fiskalnych czy kartotek dodatkowych. Inne funkcje to między innymi eksport tabeli kas konkretnego producenta dodanych i zlikwidowanych po określonej dacie do formatu Excel celem wysyłki do producenta w ramach aktualizacji aktywnych kas czy też archiwizacja, kompaktowanie baz danych, ustalanie preferencji pracy programu, haseł dostępu, położenia baz danych i inne. Twórcą aplikacji jest Dot - Net Studio IT.

Zmiany w tym wydaniu:

- zmiany na wydruku przeglądu technicznego. Protokół przeglądu okresowego nazywa się teraz Protokołem przeglądu technicznego. Oprócz tego - w celu łatwiejszej weryfikacji nr ewidencyjnego naniesionego na kasę jest on drukowany (o ile jest zapisany w bazie) jeżeli nie, można go wpisać w wolne miejsce.

- modyfikacja Protokołu wdrożenia kasy fiskalnej

- modyfikacje wzorców wydruków - naprawa zgłoszonych błędów.

- przebudowa okna wydruki

- przebudowa okna wprowadzania/edycji kas

- sukcesywna wymiana komponentów wizualnych

- wyeliminowanie innych zgłoszonych / dostrzeżonych błędów.