LastActivityView 1.03

LastActivityView to aplikacja, dzięki której można sprawdzić jakie akcje i czynności zostały wykonane na danym komputerze.

LastActivityView umożliwia sprawdzenie jakie programy były uruchomione, jakie pliki i foldery były otwarte. Użytkownik może także sprawdzić status połączenia internetowego oraz awarie systemu operacyjnego.