Dropboxifier 0.1.8 Beta

Dropboxifier to aplikacja pozwalająca na zapisywanie danych z programów lub gier (np. stany gry) w folderze Dropbox. Program może okazać się przydatny przy konfigurowaniu licznych programów instalowanych np. po formatowaniu dysku. Dropboxifier oparty jest na tzw. dowiązaniach symbolicznych umożliwiających odwoływanie się za pomocą nazwy do innego katalogu lub pliku. Umożliwia to automatyczne synchronizowanie wybranych folderów zawierających np. ustawienia danego programu.

Po uruchomieniu Dropboxifier pierwszą czynnością jest wskazanie lokalizacji folderu Dropboksa. Następnie w celu stworzenia dowiązania symbolicznego trzeba w po lewej stronie menu programu wpisać nazwę programu (Name). Dzięki nazwie łatwiej jest zlokalizować konkretny katalog w folderze Dropboksa. Następnie należy podać ścieżkę do folderu (Source), który ma być synchronizowany z chmurą. Ostatnim etapem jest wybranie opcji Dropxify. Program został stworzony głównie dla użytkowników Dropboksa, ale może go także wykorzystywać w przypadku innych chmur.