OM- Counter 2.3 PL

Polski program monitorujący czas pracy systemu i sprawdzający stabilność jego działania. Aplikacja prezentuje zgromadzone dane w formie tekstowej oraz za pomocą wykresów. Program gromadzi takie informacje jak np. godzina startu i długość sesji, średni czas pracy systemu w miesiącu, najdłuższy czas pracy w dniu, ilość nieprawidłowych qyłączeń komputera. Narzędzie tworzy specjalne pliki (logi), w których zachowana jest historia pracy systemu (wg: sesji, dni i miesięcy), co umożliwia np. sprawdzenie kiedy (jak długo itp.) ktoś używał komputera.

Niezarejestrowany program wyświetla przez kilka sekund informację o możliwości zakupu licencji.