Obsługa Sprzedaży ObSp 2.08.A

Obsługa Sprzedaży ObSp to aplikacja przeznaczona do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Funkcjonalność rozwiązania umożliwia prowadzenie ewidencji zakupów, dowolną organizacje asortymentu produktów, obsługę kasy i banku, oraz pełną obsługę należności i zobowiązań. Zarządzanie magazynem uwzględnia pełną ewidencje stanów magazynowych, rozliczanie magazynu metodą FIFO, LIFO lub z dowolnej dostawy oraz automatyczne wystawianie dokumentów WZ.

Obsługa Sprzedaży ObSp posiada praktyczne rozwiązanie w postaci ekranu startowego, umożliwia na bieżąco prezentacje podstawowych zestawień i wykresów dotyczących sprzedaży. Program wspomaga także zarządzanie przedsiębiorstwem, dzięki modułowi planowania pracy oraz licznym zestawieniom pozwalającym na niezwykle dokładną analitykę sprzedaży i jej rentowności. Interfejs programu jest przejrzysty i intuicyjny, umożliwiający szybki dostęp do kluczowych opcji.

Aby usprawnić pracę z programem dodaliśmy podświetlenia pól wymaganych oraz sugerowanych w najczęściej wykorzystywanych dialogach.

Pola wymagane zostały oznaczone kolorem czerwonym, natomiast kolorem żółtym zostały oznaczone pola sugerowane lub zawierające nieprawidłowe treści.

W celu zwiększenia przejrzystości i usprawnienia pracy z programem wprowadziliśmy zmiany dotyczące kolumn na konkretnych dialogach (dłużnicy, faktury seryjne, wierzyciele). Rozwiązanie to pozwala na:

włączanie/wyłączanie kolumn;

zmianę szerokości kolumn;

zmianę pozycji kolumn;

filtrowanie po wybranych kolumnach;

wyszukiwanie krokowe (poprzez bezpośrednie wpisanie wartości lub jej początkowej treści);

sortowania po wybranej kolumnie;

zmianę kierunku sortowania (rosnąco/malejąco);

zapamiętywanie aktualnych ustawień.

UWAGA

Wersja trial ważna jest przez 30 dni lub 60 uruchomień programu. Po upływie tego czasu (lub po 60 uruchomieniu) działanie programu nie zostanie w żaden sposób ograniczone a jedynie znacznie spowolnione.