JTHTML 7.8

JTHTML to nowoczesny edytor dokumentów (X)HTML, CSS, JavaScript, PHP i SQL, z obsługą nowego języka HTML 5 i stylów CSS 3. Pozwala na edycję wielu plików jednocześnie, w kartach. Wyświetla okienko szybkiego wstawiania znaczników (X)HTML podczas edycji. Obsługuje standardy kodowania znaków: UTF-8, ISO-8859-2 oraz Windows-1250. Posiada funkcję automatycznego zamykania znaczników (X)HTML, nawiasów i cudzysłowów, posiada również funkcję pozwalającą ustawić własne skróty klawiaturowe do poszczególnych opcji menu. Możliwość sprawdzania kodów tworzonych dokumentów oraz formatowania ich za pomocą współpracującego z edytorem programu Tidy. W programie dostępna funkcja wysyłania utworzonych dokumentów na serwer FTP.

JTHTML posiada wbudowane kreatory do tworzenia formularzy, tabel, zapytań i tabel baz danych MySQL. Nadto aplikacja wyposażona jest w możliwość zapisywania listy zadań zaplanowanych do wykonania w danym dokumencie, przydzielania im priorytetów i szybkiego przeglądania wg stopnia ważności.

UWAGA

Ze względu na to, że język HTML 5 jest w fazie rozbudowy, opcja walidacji dla tego języka jest eksperymentalna

W tej wersji:

- dodano obsługę kolorowania składni wielu języków jednocześnie (zgłoszenie nr 250)

- okno "Tabela": zamiast przycisku "Edytuj", wprowadzono przyciski "Wprowadź dane" oraz "Wstaw" (ten drugi pozwala pominąć wyświetlenie okna "Edytor tabeli" i od razu wstawić kod tabeli o wybranych parametrach)

- dodano pozycje menu "Formularz" => "Etykieta pola <label>" i "Grupa elementów formularza <fieldset>" oraz odpowiadające im przyciski na pasku narzędziowym, na karcie "Formularz" (zgłoszenie nr 256)

- poprawiono błąd związany z niezwalnianiem kilku bloków pamięci, podczas zamykania programu

- inne, drobne i mniej istotne zmiany