Punkt Skupu 6.2.4

Punkt Skupu jest aplikacją przeznaczoną dla wszelakich punktów skupu surowców wtórnych (złom, miedź, aluminium). Powstała ona w celu jak najlepszego ułatwienia pracy osobom prowadzącym tego typu placówki i jest kompletnym narzędziem do tego celu. Punkt Skupu pozwala w łatwy i szybki sposób wprowadzać nowe dane do ewidencji, wystawiać formularze przyjęcia odpadów i surowców wtórnych, a także gromadzić dane stałych kontrahentów w bazie danych. We wszystkich przypadkach otrzymujemy możliwość wygodnego posortowania danych według wybranych parametrów – nazwa/nazwisko, numer NIP, itp.

Punkt Skupu przyda się także w firmie posiadającej kilka placówek – program pracuje w sieci i umożliwia prowadzenie wspólnych baz klientów, magazynów i ewidencji. Mamy tu także możliwość wystawiania rachunków i faktur – VAT, KP/KW.

W tej wersji dodano:

- automatyczne przeliczanie cen sprzedaży netto na brutto oraz brutto na netto, w oknie Faktury i w Cenniku. W przypadku wyrobów węglowych podajemy teraz "czystą" cenę netto, a program samodzielnie doda akcyzę (w przypadku braku zwolnienia) oraz VAT.

- do Ewidencji faktur dodano kolumnę zawierającą kwotę akcyzy.

Zmieniono:

- zmieniono kolejność kolumn Faktury, w przypadku sprzedaży objętej podatkiem akcyzowym, zachowując ciąg logiczny: kwota netto, kwota akcyzy, wartość netto, VAT, wartość brutto.

- raport sprzedaży zawiera teraz "czyste" ceny netto, bez podatku akcyzowego.

- kwoty netto w Tabeli faktur zamieniono na brutto.