Weryfikator 1.1

Program sprawdzający poprawność numerów identyfikacyjnych PESEL, NIP, REGON oraz numerów kart płatniczych. W najnowszej wersji wprowadzono poprawkę umożliwiającą prawidłowe sprawdzenie numerów NIP z zerową ostatnią cyfrą.