RssReader 1.0.91.0 beta

Program oferuje możliwość grupowania kanałów i przeglądania źródeł w oknie aplikacji. Autorzy RSS Reader zaimplementowali w nim również tak przydatne opcje jak np. tworzenie harmonogramu synchronizacji i możliwość pojawienia się nowej informacji na jednym z subskrybowanych kanałów.