Księga Handlowa KsH 2.11.A

KsH to profesjonalny program finansowo-księgowy stworzony przez firmę Varico, przeznaczony do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach o dowolnym profilu działalności oraz w jednostkach budżetowych. Aplikacja umożliwia realizację wszelkich zaawansowanych operacji księgowych począwszy od tworzenia dowolnie zdefiniowanego planu kont, poprzez kompletną obsługę rozrachunków i rozliczeń z kontrahentami, a kończąc na możliwości generowania licznych raportów i zestawień.

Varico KsH toteż nowoczesne rozwiązanie w postaci ekranu startowego, stwarza możliwość prezentacji w formie wykresu przychodów, kosztów i dochodów przedsiębiorstwa w bieżącym roku rozliczeniowym oraz przegląd wybranych parametrów stawek i składek ZUS. KsH umożliwia obsługę operacji wewnątrzwspólnotowych i jest w pełni zgodna z Ustawą o VAT oraz Ustawą o Rachunkowości.

Wśród podobnych programów warto na pewno polecić także Faktury oraz PITy 2010.

Wersja oznaczona jako 2.11.1 to:

- poprawiliśmy błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie niezapłaconych faktur. Dla zwiększenia przejrzystości dodaliśmy opcję pozwalającą wyświetlić faktury bez zaznaczonej kontroli płatności jako niezapłacone lub częściowo zapłacone w ewidencji sprzedaży i zakupu.

- sunęliśmy zbędny numer PESEL na deklaracji VAT- 7(14).

- udostępniliśmy mechanizm pozwalający na automatyczne ustalenie kwoty korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu nieuregulowanych w terminie 30 dni od daty terminu płatności faktur (rachunków) oraz 90 dni od daty zaliczenia w koszty, jeżeli termin płatności był dłuższy niż 60 dni. Dialog dostępny jest w menu Miesiące > Deklaracje>Korekta kosztów.

Opcja ta bazuje na dwóch zestawieniach: podsumowanie zadłużenia, obejmującego wykaz faktur nieuregulowanych lub częściowo uregulowanych na dzień sporządzania korekty oraz wykazu dokonanych w poprzednich miesiącach korekt. Ustaloną w ten sposób kwotę korekty kosztów można zaksięgować jednym kliknięciem na koncie pozabilansowym utworzonym w tym celu. Udostępniliśmy także możliwość wydrukowana historii konkretnej faktury, w której znajdują się informacje o płatnościach i dokonanych korektach kosztów.

- rozszerzyliśmy obsługę transakcji o możliwość dodawania płatności do faktur VAT. W przypadku, gdy transakcja jest niepowiązana zmieniliśmy wygląd dialogu dodawania transakcji zastępując rodzaj z Wn / Ma na Należność / Zobowiązanie.