CATest 1.0 pl

Program wspomaga nauczyciela w procesie przygotowywania testów dydaktycznych. Umożliwia gromadzenie w bazie danych pytań, z których następnie generowane są testy sprawdzające. Z powodzeniem może być wykorzystywany przez inne instytucje, które wykorzystują testy do sprawdzania wiedzy.

System podzielony jest na dwa podprogramy: Menedżera pytań, który pozwala między innymi na: wprowadzanie i gromadzenie w bazie danych pytań podzielonych wg określonego schematu; przeglądanie pytań z wykorzystaniem zaawansowanego filtrowania danych; tworzenie raportów wybranego zakresu danych oraz Generator testów, który umożliwia między innymi: losowanie pytań z bazy danych na podstawie zadanego kryterium; układanie testów z wylosowanych pytań; przeglądanie testów w drzewiastej strukturze; modyfikowanie wylosowanych testów poprzez ręczne dodawanie pytań z bazy danych oraz zmianę kolejności pytań i odpowiedzi; jednoczesne tworzenie do 8 wersji tego samego testu, różniących się kolejnością występowania pytań; zapisywanie/odczytywanie roboczych wersji testów; eksportowanie gotowych testów jako pliki RTF wraz z kluczem odpowiedzi.

Program wymaga bezpłatnej rejestracji