Advanced Renamer 3.60

Advanced Renamer to darmowy program do hurtowej zmiany nazw plików. Mamy możliwość wprowadzenia czternastu parametrów, jakie zostaną wprowadzone do wybranej grupy plików - są tu nowe nazwy, ale także zmiana wielkości liter w nazwie, usuwanie wybranych znaków, itp. Jako że interfejs posiada polską wersję językową, nikt nie powinien mieć problemów z pełnym wykorzystaniem możliwości dawanych rpzez aplikację. W najnowszej wersji udało się dodać nowe tagi.

Advanced Renamer umożliwia również kopiowanie i przenoszenie plików pomiędzy folderami, zarządzanie plikami audio na podstawie tagów ID3, dodawanie prefiksów i sufiksów do istniejących nazw oraz obsługę list plików w formacie .csv.