Punkt Skupu 6.4.4

Punkt Skupu jest aplikacją przeznaczoną dla wszelakich punktów skupu surowców wtórnych (złom, miedź, aluminium). Powstała ona w celu jak najlepszego ułatwienia pracy osobom prowadzącym tego typu placówki i jest kompletnym narzędziem do tego celu. Punkt Skupu pozwala w łatwy i szybki sposób wprowadzać nowe dane do ewidencji, wystawiać formularze przyjęcia odpadów i surowców wtórnych, a także gromadzić dane stałych kontrahentów w bazie danych. We wszystkich przypadkach otrzymujemy możliwość wygodnego posortowania danych według wybranych parametrów – nazwa/nazwisko, numer NIP, itp.

Punkt Skupu przyda się także w firmie posiadającej kilka placówek – program pracuje w sieci i umożliwia prowadzenie wspólnych baz klientów, magazynów i ewidencji. Mamy tu także możliwość wystawiania rachunków i faktur – VAT, KP/KW.

W tej wersji dodano:

- możliwość automatycznego generowania i drukowania raportów dla wszystkich pozycji w magazynie po kolei (opcja AUTOMAT w opcjach raportów). Teraz takie raporty jak np. raport ilościowo-wartościowy, można wykonać dla wszystkich kodów / wyrobów na raz, bez konieczności kolejnego ich wybierania i potwierdzania wydruku.

- możliwość przerwania wykonywania raportów klawiszem Esc.