JTHTML 7.9

JTHTML to nowoczesny edytor dokumentów (X)HTML, CSS, JavaScript, PHP i SQL, z obsługą nowego języka HTML 5 i stylów CSS 3. Pozwala na edycję wielu plików jednocześnie, w kartach. Wyświetla okienko szybkiego wstawiania znaczników (X)HTML podczas edycji. Obsługuje standardy kodowania znaków: UTF-8, ISO-8859-2 oraz Windows-1250. Posiada funkcję automatycznego zamykania znaczników (X)HTML, nawiasów i cudzysłowów, posiada również funkcję pozwalającą ustawić własne skróty klawiaturowe do poszczególnych opcji menu. Możliwość sprawdzania kodów tworzonych dokumentów oraz formatowania ich za pomocą współpracującego z edytorem programu Tidy. W programie dostępna funkcja wysyłania utworzonych dokumentów na serwer FTP.

JTHTML posiada wbudowane kreatory do tworzenia formularzy, tabel, zapytań i tabel baz danych MySQL. Nadto aplikacja wyposażona jest w możliwość zapisywania listy zadań zaplanowanych do wykonania w danym dokumencie, przydzielania im priorytetów i szybkiego przeglądania wg stopnia ważności.

UWAGA

Ze względu na to, że język HTML 5 jest w fazie rozbudowy, opcja walidacji dla tego języka jest eksperymentalna

W tej wersji:

dostosowano program do pracy przy powiększonych elementach - do 150% powiększenia w Windows Vista i nowszych systemach (zgłoszenie nr 252)

dodano menu wyboru przeglądarek, za pomocą których można wykonać podgląd dokumentów

dodano możliwość wysłania na serwer FTP wszystkich plików otwartych w edytorze (zgłoszenie nr 251)

dodano zamianę znaków spacji na znaki %20 w ścieżkach URL

dodano opcje zmiany nazwy pliku i usuwania pliku

wprowadzono blokadę edycji plików z atrybutem "tylko do odczytu"

poprawiono błąd polegający na ustawianiu języka dokumentu na SQLite po wybraniu PostgreSQL

w okienku podpowiedzi kodu wprowadzono przycisk przełączający między wyszukiwaniem "*fraza" a "*fraza*" (zgłoszenie nr 271)

uzupełniono kod elementów formularza, tak, by zawierał atrybuty "name" i "id" (zgłoszenie nr 262)

okno "Wysyłanie na serwer FTP": dodano pole "Nr portu" oraz pole opcji "Użyj pasywnego trybu przesyłania plików"

w oknie "Odsyłacz pocztowy" dodano pola do określania odbiorców kopii wiadomości oraz treści wiadomości

w oknie "Szkielet strony" dodano pola do wyboru tła graficznego strony i określenia powtórzenia wybranego obrazka w pionie i poziomie

uproszczono wybór podstawowych kolorów - zamiast okna zastosowano menu z nazwami kolorów

dodano pozycję menu "JavaScript" => "Blokada"

poprawiono występowanie atrybutu "size" w niektórych znacznikach "input"

w okienku wyboru kodu koloru z wybranej pozycji ekranu dodano obrazek z celownikiem, ułatwiający namierzenie konkretnego piksela

inne, drobne i mniej istotne zmiany